Kancelaria

 

Godziny pracy kancelarii:

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK I PIĄTEK po Mszy wieczornej.

W środy i niedziele kancelaria nieczynna

Spisywanie protokołów przedślubnych i rozmowy z Narzeczonymi:

proszę o wcześniejsze ustalenie terminu (np. po Mszy niedzielnej)

 

Najważniejsze informacje:

Chrzest

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia chrztu:

Akt urodzenia dziecka z USC, świadectwo ślubu kościelnego rodziców (dotyczy tylko osób nowo przybyłych do Parafii), zaświadczenia z parafii zamieszkania chrzestnych stwierdzające, że kandydaci do tej godności są osobami zdatnymi do tej posługi w świetle wymogów prawa kościelnego

Osoby, które nie zawarły Sakramentu Małżeństwa, mogą ochrzcić dziecko tylko wtedy, gdy są praktykujące i zamierzają je wychowywać w wierze katolickiej – w takiej sytuacji chrztu udziela się poza Mszą, w ustalonym z duszpasterzem terminie.

Chrzestni: Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto: jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, ukończył 16 lat; jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej  Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (nie mogą wypełniać tej funkcji osoby pozostające jedynie w związku cywilnym lub konkubinacie)  Musi być też wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej, oraz nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Przed chrztem trzeba się zaopatrzyć w: świecę oraz białą szatę dla dziecka.

Terminy Mszy chrzcielnych w 2022 roku – trzecia niedziela miesiąca, godzina 16,00

Spotkanie przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych w SOBOTĘ przed chrztem o 19,30.

 

Roczki

Dzieci do Mszy w rocznicę chrztu zgłaszamy w kancelarii parafialnej lub (wyjątkowo) w niedzielę po Mszach św. Na Mszę „roczków” przynosimy świece. Przybywamy z chrzestnymi.

Terminy Mszy za roczne dzieci zasadniczo w trzecią niedzielę miesiąca  o godzinie 16,00 (jak Msze chrztów).

 

Bierzmowanie

Bierzmowanie dorosłych:
Bierzmowanie dla dorosłych w katowickiej Archikatedrze: 17 marca, 12 maja, 23 czerwca, 6 października, 17 listopada 2022 roku. Do przyjęcia Bierzmowania zgłasza Ksiądz Proboszcz, po ukończeniu przez Kandydata specjalnego cyklu, obejmującego 10 spotkań. Odbywają się one w salach katowickiej Archikatedry. Księdzu Proboszczowi należy przedstawić świadectwo chrztu kandydata do bierzmowania.

Bierzmowanie Młodzieży:
Przygotowanie trwa 2 lata, w klasie VIII i I ponadpodstawowej. Po przeprowadzeniu rozmów indywidualnych Proboszcz Parafii podejmie decyzję, co do dopuszczenia określonego kandydata do bierzmowania.

Ślub kościelny

Dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu kościelnego:

Dowody osobiste, metryki chrztu (nie starsze niż trzymiesięczne), zaświadczenia o bierzmowaniu ( jeśli nie ma wzmianki w metryce chrztu), świadectwo ukończenia katechezy w szkole ponadgimnazjalnej, potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej, zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o wykluczeniu przeszkód do zawarcia małżeństwa (tzw. ślub konkordatowy).

Na spotkania przedmałżeńskie zapisujemy się przez stronę internetową, wybierając miejsce i czas spotkań:

https://rodzina.archidiecezjakatowicka.pl/aktualnosci/166-narzeczeni-zarezerwuj-termin

Najpóźniej 3 miesiące przed wybraną datą ślubu spisuje się protokół przedślubny. Do spisania protokołu potrzebne są w/w dokumenty. Po spisaniu protokołu, przez 2 tygodnie w parafiach narzeczonych głoszone są zapowiedzi.  Dzień przed ślubem narzeczeni  powinniście przystąpić do spowiedzi.  Na ślub z osobą nieochrzczoną potrzebna jest dyspensa, którą może wydać biskup. Zgoda biskupa konieczna jest także przy ślubie z osobą innego wyznania, bądź ateistą. O dyspensę występuje  proboszcz parafii. Świadkami mogą być osoby tej samej płci.

Zgłoszenia pogrzebu:

Ustalamy najpierw termin pogrzebu (w osobistej rozmowie z Księdzem Proboszczem, jak najszybciej po zgonie). Po zebraniu koniecznej dokumentacji przychodzimy do kancelarii w godzinach jej urzędowania, ustalając szczegóły pogrzebu. Przynosimy: Kartę zgonu (część dla administracji cmentarza), kserokopię aktu zgonu z USC, ewentualnie kserokopię świadectwa kremacji oraz kartę z wyszczególnionymi osobami, którym należy podziękować po zakończeniu liturgii.

Porady prawne:

W kancelarii, raz na 2 miesiące, dyżuruje Pani Radca Prawny, udzielająca bezpłatnych porad z prawa cywilnego osobom potrzebującym z terenu naszej Parafii. Szczegółowe terminy spotkań zapowiadane są w ogłoszeniach duszpasterskich. Na spotkaniu proszę przedstawić precyzyjnie sformułowany problem oraz zabrać dokumentację omawianej sprawy.