Chór parafialny „Gloria”

Chór parafialny "Gloria"

Jest jednym z najprężniej rozwijających się chórów parafialnych w archidiecezji katowickiej. Jego członkowie rekrutują się najczęściej z byłego chóru dziewczęcego Gwiazdeczki, którym kierowała ówczesna katechetka miejscowej szkoły, Helena Kołtowska.

 

Ks. Andrzej Kołek, po objęciu parafii, zorganizował spotkanie dawnych ministrantów, a następnie byłych Gwiazdeczek . Efektem spotkania stało się zawiązanie chóru parafialnego, którym kierowała przez pewien czas Maria Fijoł. Chór mieszany „Gloria”, rozszerzony o nowych członków, powstał w listopadzie 2016 roku;  jego prowadzenie objął Wojciech Gwiszcz.

Zespół liczy około 25 osób w różnym wieku, które spotykają się na cotygodniowych próbach (wtorki, godz. 19.00-21.00). Ponadto, dwa razy w roku, chórzyści uczestniczą w kilkudniowych warsztatach wokalnych, odbywających się najczęściej w górach. Zespół ubogaca swoim śpiewem przede wszystkim uroczystości parafialne i gminne, prezentując repertuar religijny i świecki kompozytorów różnych epok.

 

Od października 2020 roku dyrygentem chóru jest Karolina Pukowiec – absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie uzyskała tytuł magistra sztuki w dwóch specjalnościach: Teoria muzyki oraz Dyrygentura chóralna.

 

W styczniu 2021 roku chór po raz pierwszy uczestniczył w konkursie, zdobywając Srebrne Pasmo na XVI Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie.