Strona Główna

Wersja Mobilna:
Menu strony znajduje się w lewym górnym rogu (3 paski)

Witaj na stronie parafii:

Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych w Bojszowach Nowych

W kościele można zając 30% miejsc. Czyli w każde ławce zasiadają 2 osoby. Z tyłu można stanąć, zachowując minimalny odstęp 1 metra od innej osoby (nie dotyczy rodziny z dzieckiem wymagającym stałej uwagi.

Wspomniane zasady nie dotyczą osób posiadających przy sobie zaświadczenie o szczepieniu, Te osoby mogą siadać bez względu na ilość zajętych miejsc siedzących, nie mają też obowiązku zachowania metrowego dystansu.

Obowiązuje bezwzględny nakaz używania masek podczas pobytu w kościele (dotyczy zaszczepionych i niezaszczepionych). Osoby bez masek mogą uczestniczyć w liturgii przed świątynią.

Po wejściu do kościoła należy zdezynfekować dłonie (środek na stolikach pod chórem).

Komunię przyjmujemy na rękę, spożywany zanim odejdziemy na swoje miejsce. Komunia do ust będzie rozdzielana TYLKO w kaplicy Miłosierdzia, na końcu procesji komunijnej.

Dbałość o bezpieczeństwo sanitarne jest znakiem poszanowania piątego przykazania.

Modlitwa do patronki:

O Maryjo! Krynico Życia!

Z głęboką wiarą i wielką nadzieją

proszę Cię pokornie

zwróć na mnie łaskawe,

pełne dobroci spojrzenie

i okaż mi miłosierdzie.

Wstaw się za mną do Boga,

najlepszego Ojca

i uproś mi zbawienie duszy,

zdrowie ciała oraz tę łaskę,

której najbardziej potrzebuję…

Pragnę z całego serca

jak najlepiej Ci służyć,

przez całe życie.

O Matko Zdrowia,

racz nie gardzić

naszymi prośbami,

wysłuchaj mnie

i ratuj!

 

Uzdrowienie Chorych

Módl się za nami!

Porządek Mszy Świętych

Msze św. niedzielne:

8.00, 10.30, 16.00

sobota: 17.30

Msze św. w tygodniu:

pn, wt, czw, pt: 17.30

śr: 7.00