Kancelaria Parafialna

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej: Poniedziałek - Piątek: po mszy św. wieczornej. Środa, Niedziele i Święta: nieczynne.

Spisywanie protokołów przedślubnych i rozmowy z Narzeczonymi - proszę o wcześniejsze ustalenie terminu (np. po Mszy św.)

Chrzest: Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu: akt urodzenia dziecka, świadectwo ślubu kościelnego rodziców (osoby, które nie zawarły Sakramentu Małżeństwa, mogą ochrzcić dziecko tylko wtedy, gdy zamierzają je wychowywać w wierze katolickiej - w takiej sytuacji chrztu udziela się poza Mszą, w ustalonym z duszpasterzem terminie),zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego, dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania).

Chrzestni: Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto: jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, ukończył 16 lat, jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej  Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (nie mogą wypełniać tej funkcji osoba pozostająca w stałym związku pozamałżeńskim),  jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest. Przed chrztem trzeba się zaopatrzyć w: świecę, białą szatę dla dziecka.

Daty Mszy chrzcielnych w 2021 roku - godzina 16,00 (zasadniczo trzeca sobota bądź niedziela miesiąca - z uwagi na sytuację epidemiczną, proszę na bieżąco sprawdzać terminy!):  19 września (katecheza przedchrzcielna wyjątkowo w sobotę, 18 września o 19,00), 17 października, 21 listopada i 19 grudnia.

Roczki: Dzieci do Mszy w rocznicę chrztu zgłaszamy w kancelarii parafialnej lub (wyjątkowo) w niedzielę po Mszach św. Na Mszę "roczków" przynosimy świece.   Daty Mszy za roczne dzieci, odprawianych o godzinie 16,00 w 2021 roku, jak powyżej (zasadniczo w  3 sobotę bądź niedzielę miesiąca), podczas Mszy chrztów.

Bierzmowanie dorosłych: Wymagane dokumenty do przyjęcia bierzmowania: świadectwo chrztu, zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcję religii, w przypadku osób starszych ostatnie świadectwo z religii. Bierzmowanie dla Dorosłych w katowickiej Archikatedrze: 18 marca, 6 maja, 24 czerwca, 7 października, 18 listopada 2021 roku. Do przyjęcia Bierzmowania zgłasza Ksiądz Proboszcz, po ukończeniu przez Kandydata specjalnego cyklu katechez.

Bierzmowanie Młodzieży: Przygotowanie trwa 2 lata, w klasie VIII i I ponadpodstawowej. Po przeprowadzeniu rozmów indywidualnych Proboszcz Parafii podejmie decyzję, co do dopuszczenia okreslonego kandydata do bierzmowania. 

Ślub kościelny: Dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu kościelnego:Dowody osobiste - Metryki chrztu (nie starsze niż trzymiesięczne) - Zaświadczenia o bierzmowaniu ( jeśli nie ma wzmianki w metryce chrztu)- Świadectwo ukończenia katechezy w szkole ponadgimnazjalnej- Potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej - zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o wykluczeniu przeszkód do zawarcia małżeństwa (tzw. ślub konkordatowy).

UWAGA: Spotkania przedślubne (tzw. nauki przedślubne) należy rozpocząć ROK przed planowanym terminem ślubu. Tegoroczne spotkania przedmałżeńskie będą prowadzone wespół z parafią św. Jana Chrzciciela w Bojszowach, w terminach: wiosennym (daty zostaną podane w ogłoszeniach) - obowiązuje obecność na wszystkich trzech spotkaniach!) i jesiennym (daty zostaną podane w ogłoszeniach duszpasterskich).

Trzy miesiące przed wybraną datą ślubu spisuje się protokół przedślubny. Po niedzielnych Mszach, lub w godzinach otwarcia kancelarii, należy ustalić z Księdzem Proboszczem termin spisywania. Do spisania protokołu potrzebne są w/w dokumenty. Po spisaniu protokołu, przez 2 tygodnie w parafiach młodych głoszone są zapowiedzi.  Dzień przed ślubem narzeczeni po raz drugi powinniście przystąpić do spowiedzi.  Na ślub z osobą nieochrzczoną potrzebna jest dyspensa, którą może wydać biskup. Zgoda biskupa konieczna jest także przy ślubie z osobą innego wyznania, badź ateistą. O dyspensę występuje  proboszcz parafii. Świadkami mogą być osoby tej samej płci.

Porady prawne: W kancelarii, raz na 2 miesiące, dyżuruje Pani Radca Prawny, udzielająca bezpłatnych porad z prawa cywilnego osobom potrzebującym z terenu naszej Parafii. Podczas pandemii porady udzielane są telefonicznie. Kontakt organizuje Ksiądz Proboszcz.  Na spotkaniu proszę przedstawić precyzyjnie sformułowany problem oraz zabrać ewentualną dokumentację omawianej sprawy.

MBUCH Kamera Online

Porządek Mszy Świętych

Msze św. niedzielne: 

8.00, 10.30, 16.00 

sobota: 17.30


Msze św. w tygodniu:  

pn, wt, czw, pt: 17.30 

śr: 7.00

Hasło roku 2019/2020

Wielka tajemnica wiary

„[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6, 29)


Licznik

Liczba wyświetleń strony:
36245