Kancelaria Parafialna

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej: Poniedziałek - Piątek: po mszy św. wieczornej. Środa, Niedziele i Święta: nieczynne.

Spisywanie protokołów przedślubnych i rozmowy z Narzeczonymi - proszę o wcześniejsze ustalenie terminu (np. po Mszy św.)

Chrzest: Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu: akt urodzenia dziecka, świadectwo ślubu kościelnego rodziców (osoby, które nie zawarły Sakramentu Małżeństwa, mogą ochrzcić dziecko tylko wtedy, gdy zamierzają je wychowywać w wierze katolickiej - w takiej sytuacji chrztu udziela się poza Mszą, w ustalonym z duszpasterzem terminie),zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego, dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania).

Chrzestni: Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto: jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, ukończył 16 lat, jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej  Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (nie mogą wypełniać tej funkcji osoba pozostająca w stałym związku pozamałżeńskim),  jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest. Przed chrztem trzeba się zaopatrzyć w: świecę, białą szatę dla dziecka.

Daty Mszy chrzcielnych w 2021 roku - godzina 16,00 (zasadniczo trzeca niedziela miesiąca):   17 stycznia, 20 lutego (sobota!), 20 marca (sobota!), 18 kwietnia, 23 maja (wyjątkowo!), 20 czerwca, 18 lipca, 15 sierpnia, 19 września, 17 października, 21 listopada i 19 grudnia.

Roczki: Dzieci do Mszy w rocznicę chrztu zgłaszamy w kancelarii parafialnej lub (wyjątkowo) w niedzielę po Mszach św. Na Mszę "roczków" przynosimy świece.   Daty Mszy za roczne dzieci, odprawianych o godzinie 16,00 w 2020 roku, jak powyżej (zasadniczo w  3 niedzielę miesiaca), podczas Mszy chrztów.

Bierzmowanie dorosłych: Wymagane dokumenty do przyjęcia bierzmowania: świadectwo chrztu, zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcję religii, w przypadku osób starszych ostatnie świadectwo z religii. Bierzmowanie dla Dorosłych w katowickiej Archikatedrze: 12 marca, 7 maja, 25 czerwca, 8 października, 19 listopada 2020 roku. Do przyjęcia Bierzmowania zgłasza Ksiądz Proboszcz, po ukończeniu przez Kandydata specjalnego cyklu katechez.

Bierzmowanie Młodzieży: W roku 2020 planowane wstępnie na sobotę, 20 maja. Po przeprowadzeniu rozmów indywidualnych Proboszcz Parafii podejmie decyzję, co do dopuszczenia okreslonego kandydata do bierzmowania. W złożonym przez Kandydata podaniu, Rodzice zamieszczają i podpisują odnotację o treści: ""

Ślub kościelny: Dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu kościelnego:Dowody osobiste - Metryki chrztu (nie starsze niż trzymiesięczne) - Zaświadczenia o bierzmowaniu ( jeśli nie ma wzmianki w metryce chrztu)- Świadectwo ukończenia katechezy w szkole ponadgimnazjalnej- Potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej - zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o wykluczeniu przeszkód do zawarcia małżeństwa (tzw. ślub konkordatowy).

UWAGA: Spotkania przedślubne (tzw. nauki przedślubne) należy rozpocząć ROK przed planowanym terminem ślubu. Tegoroczne spotkania przedmałżeńskie będą prowadzone wespół z parafią św. Jana Chrzciciela w Bojszowach, w terminach: wiosennym (trzy niedziele: 15 marca, 22 marca, 29 marca 2020 roku - obowiązuje obecność na wszystkich trzech spotkaniach!) i jesiennym (daty zostaną podane w ogłoszeniach duszpasterskich).

Trzy miesiące przed wybraną datą ślubu spisuje się protokół przedślubny.Do spisania protokołu potrzebne są w/w dokumenty. Po spisaniu protokołu, przez 2 tygodnie w parafiach młodych głoszone są zapowiedzi.  Dzień przed ślubem narzeczeni po raz drugi powinniście przystąpić do spowiedzi.  Na ślub z osobą nieochrzczoną potrzebna jest dyspensa, którą może wydać biskup. Zgoda biskupa konieczna jest także przy ślubie z osobą innego wyznania, badź ateistą. O dyspensę występuje  proboszcz parafii. Świadkami mogą być osoby tej samej płci.

Porady prawne: W kancelarii, raz na 2 miesiące, dyżuruje Pani Radca Prawny, udzielająca bezpłatnych porad z prawa cywilnego osobom potrzebującym z terenu naszej Parafii. Dyżury w pierwszej połowie 2020 roku zostały zaplanowane w następujące poniedziałki o 18,30: 10 lutego, 20 kwietnia, 8 czerwca. Na spotkaniu proszę przedstawić precyzyjnie sformułowany problem oraz zabrać ewentualną dokumentację omawianej sprawy.

MBUCH Kamera Online

Porządek Mszy Świętych

Msze św. niedzielne: 

8.00, 10.30, 16.00 

sobota: 17.30


Msze św. w tygodniu:  

pn, wt, czw, pt: 17.30 

śr: 7.00

Hasło roku 2019/2020

Wielka tajemnica wiary

„[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6, 29)


Licznik

Liczba wyświetleń strony:
20507