Franciszkański Zakon Świeckich - III Zakon Świętego Franciszka w Bojszowach Nowych

Pierwsze spotkanie Czcicieli Św. Franciszka, początkujące utworzenie Parafialnej Wspólnoty Franciszkańskiej, odbyło się  8 grudnia 1984 roku.  Od 1998 r. posiadamy Relikwie Św. Franciszka.  Oficjalny dekret  powołujący Wspólnotę został wydany przez  Ministra Prowincjalnego Zakonu Świętego Franciszka z Panewnik  9 lipca 2007 roku.  Asystentem Duchownym jest o. Tobiasz Kołodziejczyk opiekunem ks. Proboszcz.

W swojej działalności Franciszkański Zakon Świecki kieruje się przykładem Świętego Ojca Franciszka, regułą i wskazaniami Konstytucji.  Regułą życia Franciszkanów Świeckich jest zachowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa, naśladując Biedaczynę z Asyżu,  dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia. Członkowie starają się często uczestniczyć w Eucharystii, by czerpać z niej siły do życia i pracy. Wspólnota spotyka się raz w miesiącu na wspólnej modlitwie, śpiewie, czytaniu Ewangelii, materiałów formacyjnych i rozmowach braterskich.Uczestniczymy we wszystkich Uroczystościach Kościelnych Roku Liturgicznego, podejmujemy różne inicjatywy apostolskie dla dobra Kościoła i Parafii. Wyjeżdżamy na dni skupienia i pielgrzymki. Natchnieni przez św. Franciszka i z Nim powołani do odnowy Kościoła, franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości chrześcijańskiej przez kształtowanie na wzór Pana Jezusa sposobu myślenia, działania i przemiany wewnętrznej.  Taką przemianę Ewangelia nazywa „nawróceniem”, oczyszczanie serca ze złych skłonności, żądzy posiadania, budowanie braterskiej wspólnoty pokoju i dobra, niesienie ludziom nadziei i radości, czynienie miłosierdzia i bezinteresownych uczynków.Członkami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą zostać katolicy, którzy ukończyli 18 lat, żyjący w stanie wolnym lub małżeńskim, osoby samotne, duchowne, wdowy i wdowcy. Wstępujący przechodzą przygotowanie do życia we wspólnocie, które składa się z formacji wstępnej, później formacji początkowej i uroczystego przyrzeczenia wieczystego.

Nasz Patron, św. Franciszek urodził się w 1182 r. w Asyżu we Włoszech w zamożnej rodzinie. Jako młodzieniec szalał na zabawach i marnował pieniądze ojca. Mając 20 lat „coś pękło” w jego sercu. Udał się za miasto do kościółka św. Damiana. Było pusto i cicho. Patrzył na Krzyż Chrystusowy i usłyszał słowa „Franciszku, idź odbuduj mój Kościół”. Zaczął odnawiać zniszczony kościółek. W głębi serca odkrył jednak, że chyba nie oto chodzi. Zrozumiał, że Kościół Jezusa zbudowany jest z żywych kamieni - z ludzi. Rozpoczął odbudowę życia od siebie:  jako boską „zaprawę” wziął Ewangelię , zmieniając swoje życie zgodnie z nauczaniem Jezusa Chrystusa. Zmarł mając 44 lata. Święty Franciszek założył trzy Zakony. Pierwszy:  Braci Mniejszych; Drugi:  Klaryski; wreszcie Trzeci Zakon Świeckich.Do III Zakonu należeli: Św. Ludwik król Francji patron FZŚ, bł. Aniela Salawa patronka FZŚ, Prymas Tysiąclecia, Kardynał Stefan Wyszyński, papieże od Piusa IX do Jana XXIII i 100 świętych i błogosławionych na całym świecie.

Jeżeli jesteś zainteresowany wstąpieniem do naszej wspólnoty to zapraszamy serdecznie już dziś.

Z franciszkańskim pozdrowieniem:  Pokój i Dobro! 

 

Spotkania Wspólnoty odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca po Mszy wieczornej (około 18.00 )

 

MBUCH Kamera Online

Porządek Mszy Świętych

Msze św. niedzielne: 

8.00, 10.30, 16.00 

sobota: 17.30


Msze św. w tygodniu:  

pn, wt, czw, pt: 17.30 

śr: 7.00

Hasło roku 2019/2020

Wielka tajemnica wiary

„[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6, 29)


Licznik

Liczba wyświetleń strony:
13067