Regulamin

REGULAMIN CMENTARZA PARAFII NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY UZDROWIENIA CHORYCH 

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa:  miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych /KPK, kan. 1205/.

1. Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni bowiem, których Bóg powołał do siebie oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania. 

2. Przepisy niniejszego Regulaminu są zgodne z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r., oraz Rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych z dnia 20 października 1972 r., wraz z późniejszymi zmianami.

3. Właścicielem cmentarza jest Rzymskokatolicka Parafia Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych  w Bojszowach Nowych, ul. Sierpowa 36, tel. 322189194.  Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz.

4. Rodzina, bądź opiekunowie są zobowiązani do utrzymania grobu w należytej czystości, do usuwania z niego chwastów, odpadów itp. oraz składowania ich w miejscu do tego wyznaczonym tzn. w kontenerze.

5. Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.

6. Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki należy składać w miejscu do tego przeznaczonym.

7. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.

8. Planując ustawienie nagrobka , a także przed jego wymianą, konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia Parafii. W tym celu należy przedłożyć w Kancelarii rysunek projektowanego nagrobka, oraz uiścić przewidzianą w prawie zwyczajowym ofiarę.

9. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.

10. Od 2014 roku, obok ofiary w wysokości 200 zł składanej podczas uzyskiwania zgody na pochówek Zmarłego,  wprowadza się coroczną ofiarę w wysokości 20 zł za grób w którym pochowano jednego zmarłego, lub 30 zł za grób w którym spoczywa dwóch lub więcej zmarłych (w formie głębinowej, lub podwójnej). Ofiary te przeznaczone są na opłacenie kosztów funkcjonowania cmentarza. 

11. Jeśli, od dnia pochówku zmarłego w grobie, minęło już 20 lat, a przez 3 kolejne lata nie wnoszono corocznej opłaty na utrzymanie cmentarza (jak w pkt. 11) grób może zostać przekopany i użyty do powtórnego pochówku, zgodnie z decyzją Administratora cmentarza. 

12. Sprawy związane z pochówkiem, pracami kamieniarskimi, załatwia się w godzinach urzędowania Kancelarii Parafialnej, zaś ofiarę na utrzymanie cmentarza składa sie po dowolnej Mszy u Pana Kościelnego w zakrystii.

13. Na cmentarzu zabrania się:

     a) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

     b) wysypywania odpadów poza miejscem do tego przeznaczonym,

     c) przebywania w stanie nietrzeźwym lub spożywania napojów alkoholowych,

     d) wprowadzania zwierząt,

     e) jazdy wszelkimi pojazdami, za wyjątkiem wózków inwalidzkich.

14. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 roku, ze zmianami wprowadzonymi w 2014 roku.

MBUCH Kamera Online

Porządek Mszy Świętych

Msze św. niedzielne: 

8.00, 10.30, 16.00 

sobota: 17.30


Msze św. w tygodniu:  

pn, wt, czw, pt: 17.30 

śr: 7.00

Hasło roku 2019/2020

Wielka tajemnica wiary

„[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6, 29)


Licznik

Liczba wyświetleń strony:
15468