Duszpasterze

Proboszcz Parafii: ks. dr Andrzej Kołek

 

Pochodzi z parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Mysłowicach. Po maturze studiował na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1984-1986 uzupełniał studia i formację w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Święcenia kapłańskie przyjął w Katowicach, 27 marca 1986 r. Posługiwał jako wikariusz w parafii św. Jana i Pawła w Katowicach-Dębie. W latach 1990-1995 odbył studia specjalistyczne z zakresu homiletyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zakończone obroną pracy doktorskiej. W latach 1995-2004, pełnił obowiązki wikariusza w katowickiej parafii katedralnej Chrystusa Króla, następnie przebywał jako rezydent w parafii Dobrego Pasterza w Chorzowie Batorym (2004-2005) i Matki Boskiej Różańcowej w Lędzinach (od 2005 do 2012 roku). Był członkiem Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej, a w kolejnej kadencji Rady Kapłańskiej. Od 1998 roku prowadził  zajęcia z homiletyki w ramach Studium Pastoralnego (Punkt Konsultacyjny Studiów Zaocznych ATK w Warszawie oraz wykładał teologię pastoralną, prowadząc także seminarium magisterskie w ramach katowickiej filii Wydziału Teologii KUL. Był adiunktem na Wydziale Teologii Uniwersytetu Śląskiego, prowadząc tam również zajęcia zlecone. Od roku 2001 pełnił urząd Misjonarza Archidiecezjalnego, przygotowując parafie do wizytacji kanonicznej. Jest konsultantem, z ramienia Kościoła, Programu Donacyjnego im. Ojca J.M. Bocheńskiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Wykłada homiletykę w Kolegium Ojców Dominikanów w Krakowie i w  Seminarium Braci Mniejszych w Panewnikach. Dnia 29 lipca 2012 roku mianowany Administratorem Parafii NMP Uzdrowienia Chorych w Bojszowach Nowych, zaś Proboszczem 1 listopada 2013 roku.

           

Ks. senior Wojciech Wyciślik

 

 

Urodził się 8 kwietnia 1949 w Rydułtowach. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 kwietnia 1974 w Katowicach. Jako wikariusz pracował w parafiach: św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach, św. Marii Magdaleny w Tychach, św. Wawrzyńca i św. Antoniego w Wirku i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bykowinie. Od 1982 roku był budowniczym kościoła, a rok później został mianowany proboszczem parafii św. Krzysztofa w Tychach. Na tym urzędzie pozostawał do 2014 roku. Obecnie zamieszkuje na terenie Parafii.

MBUCH Kamera Online

Porządek Mszy Świętych

Msze św. niedzielne: 

8.00, 10.30, 16.00 

sobota: 17.30


Msze św. w tygodniu:  

pn, wt, czw, pt: 17.30 

śr: 7.00

Hasło roku 2019/2020

Wielka tajemnica wiary

„[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6, 29)


Licznik

Liczba wyświetleń strony:
15551